Co zrobić, gdy klient nie chce odebrać samochodu z warsztatu?

Aby móc właściwie odpowiedzieć na postawione wyżej pytanie, rozważyć trzeba dwie sytuacje, a mianowicie gdy:
  1. klient nie odbiera samochodu pomimo, iż nie kwestionuje prawidłowości wykonanej przez warsztat naprawy,
  2. klient nie odbiera pojazdu, gdyż naprawa samochodu wykonana została przez warsztat wadliwie.
Umowa o oddanie samochodu do naprawy jest, co nie budzi wątpliwości, umową o dzieło - warsztat zobowiązuje się do wykonania dzieła - naprawy samochodu, a klient do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 kodeksu cywilnego). Art. 643 kodeksu cywilnego nakłada z kolei na zamawiającego dzieło (klienta) obowiązek odebrania dzieła, które przyjmujący zamówienie (warsztat samochodowy) wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. A zatem, gdy klient nie ma zastrzeżeń co do prawidłowości dokonanej naprawy, ma on obowiązek odebrać samochód. Ważne jest zatem aby naprawa nie była wykonana w sposób wadliwy, niezgodny z umową. Ponadto równie ważne jest aby samochód został zaoferowany klientowi do odbioru w miejscu i czasie z nim ustalonym – czy to w umowie lub zleceniu naprawy czy też telefonicznie lub osobiście. Klient nie będzie miał bowiem obowiązku odebrania pojazdu zaoferowanego mu do odbioru w innym miejscu niż wcześniej ustalone, a więc na przykład gdy miejscem odebrania samochodu miał być warsztat, a samochód odstawiony został na parking lub nawet w miejsce zamieszkania klienta, klient będzie mógł odmówić jego odbioru. Również przedstawienie pojazdu w innym terminie – nieważne czy przypadającym wcześniej czy też później niż umówiony termin, nie jest dla niego wiążące.

Nie odebranie pojazdu wydawanego klientowi zgodnie z umową, po dokonaniu naprawy, w ustalonym miejscu i terminie, sprawia, iż popada on w zwłokę. Nie powoduje to jednak, iż warsztat od tej chwili nie będzie odpowiadał za uszkodzenie lub utratę samochodu. Można jednak wówczas wystąpić w stosunku do klienta z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za przechowanie pojazdu. Jeśli klient odmawia dokonania odbioru samochodu, warsztat może także skorzystać z możliwości złożenia pojazdu do depozytu sądowego ze skutkiem odebrania. Wcześniej jednak należy wystosować do klienta pisemne wezwanie do odbioru samochodu.

Z kolei w drugim przypadku, gdy klient nie odbiera pojazdu, gdyż naprawa samochodu wykonana została przez warsztat wadliwie, niezgodnie z umową lub też nie została ukończona, nie ma on obowiązku odebrania pojazdu. Wzajemne relacje pomiędzy klientem a warsztatem w takiej sytuacji kształtować się będą na zasadach przewidzianych przepisami o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i odpowiedzialności gwarancyjnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących tej czy innej kwestii związanej z prowadzeniem warsztatu samochodowego zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem porady.prawne@intercars.eu.

E.K.